Veelgestelde vragen)

Wat gaat een restauratie kosten?

 

Vaak wordt een restaurator, al dan niet telefonisch of per e-mail, gevraagd om aan de hand van de maten van het schilderij te bepalen wat de eventuele restauratiekosten zullen zijn.

Dit is nagenoeg onmogelijk te bepalen, aangezien dit, naast de grootte van een schilderij, van een groot  aantal andere factoren afhankelijk is.

 

Enige voorbeelden:

- hoe makkelijk/moeilijk is de vernislaag oplosbaar;

- zijn er in het schilderij verfpartijen aanwezig waarbij op basis van de soort verven (de droogtijd van

  bepaalde kleuren is op basis van hun samenstelling zeer lang of zullen zelfs nooit volledig uitharden)

  bij voorbaat is in te schatten dat dit moeilijkheden kan opleveren bij het verwijderen van de
  vernislaag  en daarom uiterst omzichtig te werk moet worden gegaan omdat het risico van
  pigmentverlies groter is, hetgeen inhoud dat de behandeltijd daardoor groter zal zijn;

- zijn er retouches in het schilderij aanwezig;

- heeft het schilderij aanvullende behandelingen nodig; 

- etc.

 

Om een goed inzicht te krijgen welke behandelingen voor uw schilderij raadzaam en/of noodzakelijk zijn voor het behoud, is het voor de restaurator daarom praktisch noodzakelijk het schilderij te aanschouwen.  Het beste is om met het schilderij naar het atelier te komen, zo dat het voor de restaurator mogelijk is om, eventueel met behulp van de daar aanwezige onderzoeksapparatuur, een goede beoordeling te maken van de te maken kosten. Aan de beoordeling van uw schilderij en de offerte zijn geen kosten verbonden en geheel vrijblijvend.

Mochten er bijzondere zaken aan het licht komen tijdens de restauratiewerkzaamheden, dan wordt altijd met u overleg gepleegd over de gewenste werkwijze en eventueel aanvullende kosten.

 

 

Kunt u me ook iets vertellen over de waarde van het schilderij?

 

Een schilderij vertegenwoordigt vaak een tweetal waarden, namelijk de economische - en emotionele waarde. In de meeste gevallen is de emotionele waarde die iemand heeft met een schilderij belangrijker ten opzichte van de economische waard. Emotionele waarde is niet in geld uit te drukken. Omtrent de economische waarde kan een restaurator u wellicht slechts een heel grove indicatie geven. Hij is echter geen taxateur. Indien u een juiste opgave wilt van de waarde van het schilderij, verwijzen wij u graag naar een onafhankelijk taxateur. In de regio Arnhem bieden de veilinghuizen Notarishuis Arnhem en Veilinghuis Derksen een taxatie service.

 

 

Hoe lang duurt een restauratie?

 

In principe geldt dat aan een restauratie geen tijdsduur kan of mag worden gesteld , aangezien er bij een restauratie van moet worden uitgegaan dat alle werkzaamheden gedegen en met volle concentratie moeten worden uitgevoerd. Tevens geldt dat voor een zo optimaal mogelijk resultaat alle processen hun tijd nodig hebben en het schilderij soms enige rust benodigd om een volgende behandeling te kunnen uitvoeren. De duur van een restauratie zal mede afhangen van de complexiteit hiervan en de grootte van het te behandelen schilderij. Vooraf zal aan u een indicatie worden gegeven omtrent de duur van de behandeling. Indien later zou blijken dat binnen de gestelde termijn uw schilderij niet klaar zou zijn, zult u hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.

 

Is het schilderij de restauratie waard?

 

Een restauratie laten uitvoeren is weliswaar een noodzakelijk kwaad, echter essentieel voor het behoud van een schilderij. Tevens komt ook hierbij de vraag om de hoek kijken met betrekking wat u verstaat onder de waarde van uw schilderij (zoals hierboven reeds vermeld). Soms zullen de kosten van een restauratie zelfs uitgaan boven de economische waarde. Maar met zekerheid kan worden gesteld dat zowel de emotionele waarde als ook de economische waarde van het object zal vermeerderen ten opzichte van de waarden van de staat waarin het schilderij verkeerde, wat tot waardevermindering strekte. Daarnaast moet u het ook zo zien dat u, als tijdelijk eigenaar van het schilderij, in principe de morele plicht heeft om goed voor uw eigendom zorg te dragen en er voor te zorgen dat het bewaard blijft voor het nageslacht. De uiteindelijke beslissing ligt natuurlijk altijd bij uzelf.

 

 

Wanneer moet het schilderij opnieuw worden gerestaureerd?

 

Uitgaande van een deugdelijk uitgevoerde restauratie zal het schilderij na ongeveer 75 tot 100 jaar opnieuw voor restauratie in aanmerking komen. De aangebrachte vernislaag kan dan redelijk moeiteloos worden verwijderd en vervangen door een nieuwe. Een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van de condities waaraan het schilderij onderhevig is. Zie ook de aanbevelingen onder de button   

 

 

Wilt u meer weten,  mail naar: info@ateliernabuurs.nl

 

Hier vindt u de  Algemene Voorwaarden.