Werkwijze

Kosten:

 

 

Vaak wordt een restaurator, al dan niet telefonisch of per e-mail, gevraagd om aan de hand van de maten van het schilderij te bepalen wat de eventuele restauratiekosten zullen zijn.

Dit is nagenoeg onmogelijk te bepalen, aangezien dit, naast de grootte van een schilderij, van een groot  aantal andere factoren afhankelijk is.

 

Enige voorbeelden:

- hoe makkelijk/moeilijk is de vernislaag oplosbaar;

- zijn er in het schilderij verfpartijen aanwezig waarbij op basis van de soort verven (de droogtijd van

  bepaalde kleuren is op basis van hun samenstelling zeer lang of zullen zelfs nooit volledig uitharden)

  bij voorbaat is in te schatten dat dit moeilijkheden kan opleveren bij het verwijderen van de vernislaag

  en daarom uiterst omzichtig te werk moet worden gegaan omdat het risico van pigmentverlies groter is,

  hetgeen inhoud dat de behandeltijd daardoor groter zal zijn;

- zijn er retouches in het schilderij aanwezig;

- heeft het schilderij aanvullende behandelingen nodig; 

- etc.

 

Om een goed inzicht te krijgen welke behandelingen voor uw schilderij raadzaam en/of noodzakelijk zijn voor het behoud, is het voor de restaurator daarom praktisch noodzakelijk het schilderij te aanschouwen.  Het beste is om met het schilderij naar het atelier te komen, zoadat het voor de restaurator mogelijk is om, eventueel met behulp van de daar aanwezige onderzoeksapparatuur, een goede beoordeling te maken van de te maken kosten. Aan de beoordeling van uw schilderij en de offerte zijn geen kosten verbonden en geheel vrijblijvend.

Mochten er bijzondere zaken aan het licht komen tijdens de restauratiewerkzaamheden, dan wordt altijd met u overleg gepleegd over de gewenste werkwijze en eventueel aanvullende kosten.

De kosten die wij voor onze werkzaamheden berekenen zijn gebaseerd op basis van een uurtarief, alsmede materiaalkosten. Wilt u mij bezoeken op mijn atelier aan de Cornelia Schadeweg 33 te Oosterbeek, maak dan een afspraak per telefoon 026-3335242 of e-mail naar info@ateliernabuurs.nl U bent van harte welkom.

 

 

Verzekering en transport:

 

Wij vragen u zelf zorg te dragen voor vervoer van schilderijen van en naar het atelier. Wanneer eigen vervoer niet voorhanden of het schilderij te groot is, kan hiervoor in overleg een regeling worden getroffen.

U dient zelf zorg te dragen voor een transport-, diefstal- en schadeverzekering van schilderijen die bij ons verblijven en onder behandeling zijn. Informeer bij uw verzekeringsagent of het tijdelijk aanpassen van uw verzekering noodzakelijk is.