Restauratie en conservering

Conservering

 

Hierbij kunnen we bijvoorbeeld aan de volgende behandelingen denken:

 

- oppervlakte vervuiling verwijderen

- nagels bijplaatsen

- spieŽn aanvullen

- achterzijden van het schilderij reinigen

- eliminatie van plooien, deuken en bulten door lokale behandeling

- doek op spanning brengen

- doek overbrengen op een nieuw spieraam

 

 

 Restauratie
 

Restauratie is het pakket aan acties dat door de restaurator ondernomen wordt om het esthetische aspect van het schilderij te verbeteren:

 

- vernislaag verwijderen

- weefselhechting bij scheuren en gaatjes

- aanbrengen van vullingen op plaatsen waar de verflaag niet meer aanwezig is

- retoucheren op plaatsen waar er sprake is van verfverlies

- verkleurde retouches vervangen

- nieuwe vernislaag aanbrengen

 

Vaak zijn de werkzaamheden met betrekking tot conservering en restauratie ook niet geheel van elkaar te scheiden maar vloeien in elkaar over.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ethiek

Restauratie-Atelier Nabuurs werkt conform de ethische code E.C.C.O. en is aangesloten bij de Belangen Vereniging Restauratoren Nederland (Algemene Voorwaarden). Enige principes van de ethische code betreffen:

Reversibiliteit:

De behandeling door de restaurator dient in principe omkeerbaar te zijn, dat wil zeggen dat alle door de restaurator gedane werkzaamheden  in een later stadium weer ongedaan kunnen worden gemaakt. Wij gebruiken alleen producten, materialen en technieken die het schilderij niet beschadigen. 

Ingreep tot een minimum beperken:

Wij respecteren het unieke karakter van het schilderij, de oorspronkelijke materialen en hun natuurlijke veroudering.