Warme dampbehandeling                    

 

 

 

 

 

Het komt regelmatig voor dat bij schilderijen met een textiele drager, het doek door diverse factoren (slechte spanning van het doek, spanningen veroorzaakt door verf-, grondering- of vernislaag, etc) gedeformeerd is.

Tevens zie je regelmatig dat, door met name slechte spanning van het doek, spieraamafdrukken in de afbeelding (storend) zichtbaar zijn.
Uiteindelijk zijn dit factoren die kunnen leiden tot verfverlies.
Om dit te voorkomen dient het doek weer in zijn originele staat te worden teruggebracht,  waarbij de hollingen en bollingen in het doek weer in de oorspronkelijke uitgangspositie worden geplaneerd.

Ook is dit een probate behandeling om opstaande craquelures in het schilderij weer in hun oorspronkelijke situatie terug te plaatsen, waardoor ook hierbij de kans op verfverlies voorkomen kan worden.

Bijkomend voordeel van deze behandeling is dat het storend karakter hiervan sterk verminderd.
Deze behandeling wordt vaak gecombineerd met een zogenaamde Beva-impregnatie.
Dit houdt in dat aan de achterzijde van het doek een speciale lijm wordt aangebracht, die er voor zorg draagt dat eventuele loszittende delen weer aan de textiele drager worden vastgehecht.
In sommige gevallen is het aan te bevelen om aanvullend een bedoeking uit te voeren om zodoende het “oude” doek  extra support te geven om de krachten van de craquelures tegen te gaan.

De behandelingen vinden plaats op een zogenaamde vacuümtafel, die gecontroleerd verwarmt kan worden en waarbij geringe onderdruk (vacuüm) kan worden opgebouwd.

 

 

 

Voor de behandeling

Na de behandeling

Terug